Dokončení nové kanalizace

id2000_main_fullObce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina se po roce intenzívních prací dočkaly nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Dílo v pátek 6. 11. 2015 převzala od stavební společnosti VCES a.s. starostka obce Martina Suková a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina neměly ještě vloni vybudovanou kanalizační síť. „Výstavba ČOV a kanalizace byla pro obec z hlediska ochrany životního prostředí i jejího dalšího rozvoje naprosto klíčovou záležitostí. Dříve byly splašky vody z nemovitostí zachytávány v bezodtokových jímkách, septicích, či domovních čistírnách, jež nesplňovaly základní požadavky na jejich provoz,“ uvedla starostka obce Martina Suková.

Na financování projektu, jehož celková výše dosahuje 82,4 mil. Kč, se podílel Operační program Životní prostředí částkou 51,7 mil. Kč. SFŽP ČR poskytl 5,7 mil. Kč a Stč. kraj přispěl 3 mil. Kč. Zbývající náklady kryla obec Sv. Mikuláš ze svých zdrojů. Projektová dokumentace je dílem spol. MEDIUM projekt. Stavbu realizovala spol. VCES. „Staveniště jsme převzali 21. 6. 2014. Za 13 měsíců jsme ve Sv. Mikuláši uložili 5057 m tlakové kanalizace a ve Sv. Kateřině 3647 m,“ přiblížil obchodní ředitel spol. VCES Miloš Emmer.

„Ve Sv. Mikuláši bylo vybudováno 3621 m podružných tlakových řadů pro 164 domovních čerpacích stanic, ve Sv. Kateřině 2337 m pro 115 stanic,“ uzavřel Emmer. Stavba minimálně zasahovala do komunikací ve správě ŘSD. Odpadní vody jsou odváděny na novou ČOV u potoka Černá strouha (kapacita je dostatečná pro další rozvoj obce). Zkušební provoz ČOV potrvá do srpna 2016.

Zdroj: http://www.obzorykutnohorska.cz